30 syyskuuta 2007

Linnake- vai panoptikon-Eurooppa


Teksti julkaistu Euroopan tulevaisuus -verkkosivuilla

Monet niin sanotut 'laittomat' siirtolaiset ovat elintärkeitä Euroopan taloudelle. Kasvottoman sans-papier massan riisto työmarkkinoilla pitää suomessakin syötävät tomaatit edullisina ja monen eurooppalaisen kodin siistinä.

Käsite linnake-Eurooppa on jo aikoja sitten juurtunut Euroopan unionin maahanmuutto- ja siirtolaisuuskeskusteluun. Turvallisuuden ja valvonnan lisääntyvä painotus pakottaa kuitenkin esittämään jatkokysymyksen: onko linnake jäänyt jo taakse ja Eurooppa siirtynyt keskiaikaisia turvallisuusmekanismeja tiukempiin hallinnanvälineisiin panoptikon-mallin mukaisesti?

Monet siirtolaiset ja turvapaikanhakijat ovat jatkuvan valvonnan alla. Tornista valvominen ei ehkä vertauskuvana osu täysin oikeaan, mutta ajatus tornista kuvaa kuitenkin nykytilannetta hieman paremmin kuin ajatus linnakkeesta. Välimeri on suurilta osin tutkavalvonnassa, tiedustelulentoja ja muuta rajavalvontaa on tehostettu, rajavalvontavirasto Frontex tekee yhteistyötä Europolin kanssa, ja ihmisten koskemattomuuteen kajotaan Eurodac-sormenjälkirekisterin avulla. Tarkkailu on jatkuvaa ja siirtolaiset vailla oikeusturvaa.

Linnake käsitteen osuvia puolia on sen metafora sisä- ja ulkopuolesta. Valikoivan siirtolaisuuden käsite, jota muun muassa Ranskan sisäministeri Nicolas Sarkozy suosii, kuvaa hyvin EU:n eriarvostavaa politiikkaa, jossa ihmisarvo kytkeytyy koulutuksen määrään. Kaikista muista siirtolaisista luodaan uhkakuvia ja esitetään voimakkaasti arvolatautuneita määrittelyjä kuten ”laiton” tai – Suomen sisäministerin suosima – ”turvapaikkashoppailija”. Leimaava kielenkäyttö hankaloittaa jo vaikeassa asemassa olevien siirtolaisten elämää, olivat he sitten "laittomia" tai eivät. Virallinen Eurooppa ei halua "heitä" muurien sisäpuolelle.

Tästä huolimatta ajatus linnakkeesta siirtolaisuuskeskustelua määrittävänä diskurssina on kuitenkin monella tavalla ongelmallinen. Vaikka linnakkeen laskusiltoja nostetaan esimerkiksi tiivistämällä raja-aitoja Espanjalle kuuluvien Ceutan ja Melillan erillisalueilla ja vaikka Eurooppaan tuloa vaikeutetaan viisumikäytäntöjä tiukentamalla, ajatus linnakkeesta jää silti ontoksi. Valvontaa ulkoistetaan yhä enemmän kolmansiin maihin kuten Libyaan, jossa Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulleita Eurooppaan pyrkijöitä säilötään vankiloissa mielivaltaisesti. Muita esimerkkejä ulkoistamisesta ovat muun muassa EU:n Ukrainaan lähettämät tarkkailijat, monen Afrikan maan aluevesillä partioivat rajavalvontapartiot ja lentoyhtiöiden ulkoeurooppalaisille lentokentille palkkaamat omat tarkastajat. Euroopan haukansilmä ulottaa siis katseensa yhä kauemmas, aivan kuten panoptikonkin tekee.

Murtumia muurissa?

Suurin ongelma linnake-diskurssin käytössä on sen toimimattomuus Euroopassa asuvien siirtolaisten kuvaajana. Saattaa nimittäin olla, että muurissa on reikä? Monet niin sanotut "laittomat" siirtolaiset ovat elintärkeitä Euroopan taloudelle. Kasvottoman sans-papier massan riisto työmarkkinoilla pitää suomessakin syötävät tomaatit edullisina ja monen eurooppalaisen kodin siistinä. Ulkoisesti EU antaa ymmärtää, että sen rajat ovat tiiviit ja että tänne ei ole tulemista, jos et satu olemaan huippukoulutettu. Todellinen tilanne on toisenlainen. Kukaan ei tiedä "laittomien" siirtolaisten tarkkaa lukumäärää, mutta EU-lähteiden mukaan Unionin alueelle saapuu laittomasti vuosittain noin 500 000 ihmistä.1 Tilannetta kuvaa hyvin myös se, että Euroopasta karkotetaan joka vuosi noin 200 000 ihmistä.2 Lisäksi noin 400 000 henkilöä saa vuosittain karkotuskäskyn, joka usein ajaa heidät maan alle. Muureissa vaikuttaisi olevan reikiä.

Muut EU-maat ovat ryöpyttäneet Espanjaa siitä, että maa on regularisoinut yli 700 000 "laitonta" siirtolaista antamalla heille oleskelulupia. Tämä kuulemma antaa väärän signaalin afrikkalaisille siirtolaisille, jotka pyrkivät yhteiselle vapauden, turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden alueellemme, esimerkiksi Gibraltarin, Kanariansaarten tai Italian Lampedusan kautta. "Laittomien" siirtolaisten joukko ei kuitenkaan regularisoinninkaan myötä ole kadonnut mihinkään, ja regularisointiohjelmassa on paljon ongelmakohtia. Ehtona regularisoinnnille on, ettei maahanmuuttajan työnantaja viimeisen kahdentoista kuukauden aikana ole rikkonut ulkomaalaislakeja tai saanut merkintää maahanmuuttajien huonosta kohtelusta. Kaikkein haavoittuvimmat jäävät siis helposti regularisoinnin ulkopuolelle, ja linnake-diskurssin suojassa jatkuu talouskasvu, joka perustuu vailla mitään oikeuksia olevien ihmisten riistoon. Toivottavasti muurit romahtavat päättäjien päälle mahdollisimman pian.

Valoisa tulevaisuus?

Turvapaikan hakemisen rinnalla on olemassa hyvin vähän laillisia keinoja saapua EU:n alueelle. Viisumin tai työluvan saanti on usein mahdotonta lähtömaasta käsin. Näin ollen vaihtoehdoiksi jäävät "laiton maahantulo" tai turvapaikanhaku. Välimeren tuhannet hukkumiskuolemat osoittavat, miten vaarallista "laiton" siirtolaisuus on. Taloudellinen eriarvoisuus ja epätoivoiset elinolot monessa maailman maassa aiheuttavat jatkossakin siirtolaisuutta ja uhkarohkeita yrityksiä saapua Eurooppaan. Tilanne ei ole millään tavalla uusi, eikä se myöskään tule muuttumaan. Sen sijaan politiikan olisi muututtava. EU:n velvollisuus olisi turvata alueelleen pyrkivien ihmisten turvallisuus, ja olisi EU:n oma etu luoda liikkuvuudelle laillisia keinoja. "Laiton" maahanmuutto aiheuttaa harmaata taloutta ja sosiaalisia ongelmia ihmisten painuessa maan alle. Siirtolaisuus olisi palautettava politiikan asialistalle muunakin kuin ongelmana. Se olisi otettava tosiasiana, joka ei tule muuttumaan. Lisäksi ihmisten vapaa liikkuvuus on oikeus, joka myös EU:n tulisi turvata.

Nykytilanteesta herää kysymys: pitävätkö EU-päättäjät tilannetta suotavana? Monet työnantajat ainakin pitävät. "Laittomat" työntekijät eivät aiheuta ihmeempiä kuluja, ja he pitävät yrittämisen kannattavana suostumalla vaihtoehtojen puutteessa mihin tahansa työolosuhteisiin. Samalla muutkin kärsivät, kun verotuloja jää saamatta ja kun työolot kurjistuvat paperittoman työvoimareservin tarjotessa halvempia vaihtoehtoja.

Maataloustuki- ja kauppajärjestelmät sekä EU:n massiiviset kalastuslaivueet useiden Afrikan valtioiden aluevesillä ajavat maanosan asukkaita köyhyyteen ja ovat suuria siirtolaisuuden osasyyllisiä. Tästä ja monesta muustakin syystä siirtolaisuutta ja vapaata liikkuvuutta ei tulisi pitää muuna kuin kaikkien ihmisten perusoikeutena. Jos EU kuitenkin haluaa hillitä kontrolloimattomaksi mieltämänsä ”siirtolaistulvat”, tällekin löytyy kokeilunarvoisia keinoja. Työlupien myöntäminen EU:n alueelle jo lähtömaissa voisi tehokkaasti vähentää "laittomiksi" joutuvien ihmisten määrää.

23 elokuuta 2007

Vankiasiaa

ISM:n nettisivuilta loytyy varsin mielenkiintoinen vankitarina. Tapasimme itsekin tarinan paahenkilon Siman pari viikkoa takaperin Tulkaremissa.

Lyhykaisyydeessaan tarina menee nain. Siman aviomies joka kuului Al Aksan marttyyrien prikaateihin ammuttiin ja sen jalkeen Simaa pidettiin vankilassa 2,5 vuotta ilman oikeudenkayntia. Hanta myos kidutettiin tana aikana runsaasti useammallakin eri kekseliaalla tavalla (yksityiskohtia
vankitarinassa). Simalle vaitettiin, etta han oli avustanut miestaan joissain tehtavissa ja kuulusteliin siita. Ottamatta kantaa siihen Siman tarina on jalleen yksi esimerkki raikeasta ihmisarvon riistosta jota miehitysalueilla harjoitetaan turvallisuuden nimissa. Kirjoittelin aiheesta administrative detention, eli systeemista jolla yritetaan naamioida poliittisten vankien pitamista Israelin vankiloissa myos B'Tselemin tapaamisen jalkeen.

Vankitarinaan palatakseni, artikkeli kertoo hyvin pitkalle samoista asioista kuin meidan jutustelutuokio Siman kanssa mutta siina on yksi valitettava puute. Tekstissa ei mainita ollenkaan Siman miehen kuulumista prikaateihin. Olen vahvasti sita mielta, etta tallaisen asian poisjattaminen on helppo propaganda-ase vastapuolelle jos tama sattuu tuntemaan tapauksen. Aseellinen vastarinta on hyvinkin perusteltua ja oikeutettua miehittajaa vastaan, eika tama ole asia jota tarvitsee peitella. Nain tehtaessa annetaan vastapuolelle helppo mahdollisuus pelata esimerkiksi "terroristikorttia" tai kaytta jotain muuta naurettavaa argumenttia jota kuulee kaytettavan ylimitoitetuista "turvallisuudesta" jota Israel yrittaa luoda.
Miehitys ja siita seuraava IDF:n, siirtokuntalaisten, turvallisuuspalvelun ja poliisin toiminta aiheuttaa aarimmaista karsimysta palestiinalaisille, eika taalla mielestani ole mitaan tarvetta sortua "valkoisiin valheisiin" kirjoittaessaan aiheista.

20 elokuuta 2007

Kuvia Hebronista

Sotilasasemia palestiinaisten katoilla...

Palestiinalaiset suojautuvat turvaverkoilla siirtokuntalaisten kivitykselta

Tarkastuspiste matkalla vanhaan kaupunkiin

Suljettu katu Hebronissa

Hebron

Laura kirjoittikin jo meidan olevan Hebronissa. Eilinen paiva lienee toistaiseksi henkisesti rankinta mita olen taman matkan aikana kohdannut, kuuntelimme tarinoita ja katselimme niin leikattuja kuin leikkaamttomia videotallenteita siirtokuntalaisten hyokkayksista palestiinalaisten koteihin ja heita kohtaan kaduilla. Todella epamielyttavaa tosi-tv:ta.

Hebronin vanhankaupungin keskella asuu lahteesta riippuen 400-600 siirtokuntalaista jotka ovat paa-asiallisesti hyvin fundamentalistisia. Katukuvaa varittaa sloganit kuten arabit polttouuniin, kuolkaa arabit jne. Puolentuhannen poliittisen vakaumuksensa uskonnolliselle vakaumukselleen perustavan hengen lauma saa suojelua taas lahteesta riippuen 300 - 3000 sotilaalta. Toisaalta Hebronissa maakunnan komentajalla on aina kaytossaan taysi divisioona jota tama voi kayttaa tahtomallaan tavalla. Alueeen komentajan tahto onkin ollut olla puuttumatta siirtokuntalaisten vakivaltaan palestiinalaisia kohtaan, oli kyseessa sitten joukkopahoinpitelyt ja kivittamiset, kotien ja autojen tuhoamiset tai jopa ampumatapaukset.

Oslon rauhansopimuksen lisa-artiklan luoman
Temporary International Presence in Hebron (TIPH) -tarkkailijajarjeston, jonka tapasimme eilen, mukaan armeija jattaa noudattamatta niin paaesikunnan kuin poliitisten paattajienkin lupaamia talojen tyhjentamisia oman harkintansa varassa.
Hebronin entinen paaostoskatu, monen mielesta lansirannan vilkkain, on ollut suljettuna pitkaan. Tiella saavat liikkua ainoastaan siirtokuntalaiset ja alueen muut asukkaat ja kaikki sen poikkikadut on suljettu. Sotilasmaaraysten ja osittain taloudellisen pakon perusteella vanhankaupungin alueelta on suljettu 1800 kauppaa viime vuosien aikana. Yrita siina sitten elaa...

Kaiken mielivaltaisuuden ja ahdistelun seka vakivallan keskella jaksan ihailla aktivisteja jotka toimivat vakivallattomasti. En pasifismin tai muun hompotyksen vuoksi vaan siksi, etta se mahdollistaa pitkajanteisen toiminnan alueella ja projektin jatkuvuuden. 2000 sotilaan ei kestaisi kovinkaan kauan tuhota aseellisia soluja vanhassa kaupungissa ja siten myos legitimoida lasnaoloaan.

Vierailimme eilen talossa jonka siirtokuntalaiset olivat vallanneet ja haadon saatuaan tuhonneet sisalta.
Ism oli ottanut talon haltuun viiden vuoden oikeustaistelun ja saannolisten tempausten avulla ja on nyt rakentamassa siita paamajaa mobilisaatioilleen. Talon pihapiirista ja naapureita ja heidan hyvinkin tukalasta asemasta lisaa myohemmin. Olemme tanaan liittymassa porukkaan ja ensi perjantaina olisi tarkoitus menna tanne demottamaan.

Nyt kuvabloggaamaan.

18 elokuuta 2007

Kuvia Betlehemista

Laura kirjoitti Betlehemin tilanteesta, alla kuvia aiheesta:

Siirtokunta Betlehemin edustalla

Piiritetty talo

Piiritetty kaupunki (Betlehem) ja
taustalla siirtokunta seka viljelykelpoinen maa

Piiritetyn talon edusta...16 elokuuta 2007

Unohdin B'Tselem merkinnassa mainita jarjeston mahtavasta kuvagalleriasta.

Tassa tyonayte ihmiskilven kaytosta.

15 elokuuta 2007

B'Tselem

Tapasimme tanaan B'Tselem nimisen ihmisoikeusjarjeston tutkijan. Tilaisuus oli valitettavan yleinen jarjestoesittely, emmeka paasseet kovin yksityiskohtaiseen keskusteluun. Joitain merkittavia kommentteja kuitenkin kuulimme, ja kasitykseni siita, miten palestiinalaisten vangitseminen turvallisuusperustein aiheuttaa valtavaa ahdistusta ja on harvinaisen typeraa politiikkaa vahvistui.

Israel pitaa israelilaisten viranomaislahteiden (joilta B'Tseleem saa huomattavan osan tiedoistaan) mukaan noin 9300 palestiinalaista israelilaisvankiloissa. Lansirantaa kiertaessamme olemme kuulleet samansuuruisia lukuja eli noin 10500 kieppeilla. Korkeampi luku ei sekaan valttamatta ole virheellinen jos osaa vangeista pidetaan salaisina kuten esimerkiksi Yhdysvallat tekee terrorisminvastaisen sotansa nimissa, mutta sita en lahde sen enempaa spekuloimaan.

B'Tselemin julkaisemien (Israelin vankilajarjestelman IPS:n ilmoittamien) tietojen mukaan yli 3000 ihmista istuu vankilassa ilman tuomiota. Kokonaisluvut eivat myoskaan sisalla rikoksista tuomittuja vaan ainoastaan turvallisuusperustein (eli sotilastuomioistuinmenettelyin) vangitut. Kolmestatuhannesta, noin 800 ihmista istuu poliittisin perustein, eli "hallinnollisesti sailoonotettuna" vailla tuomiota tai, etta sellainen olisi tulossa. Israel ei ole ikina maaritellyt mitaan kriteereja talle menettelylltavalleen joka luonnollisesti rikkoo kaikkia mahdollisia sopimuksia ja standardeja.

Ehka kuitenkin tarkein asia jonka tanaan kuulin on se, etta suurin ongelma oikeudenkayntien suhteen on se, etta syytteetkin saattavat olla salaisia. Oikeus saattaa siis tuomita henkilon ilman, etta tama edes itse tietaa miksi. Muita tarkeita aiheita joista puhuimme olivat vankien vierailuoikeudet ja kidutus, jota tapahtuu laajalti vaikka se onkin laantunut vuoden 1999 korkeimman oikeuden rajoitusten myota. Naista mahdollisesti myohemmin lisaa. Loppukaneettina voisin todeta, etta Israelilaisen luotettavan ihmisoikeusjarjeston tapaaminen oli helpottavaa siksi, etta se 'verifioi' lukuisia tarinoita joita olemme kuulleet viime viikkojen aikana. Siksi yllatyinkin siita, etta jarjesto nauttii merkittavaa luottamusta Israelin sisalla. Viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan 70% vaestosta kuulemma tietaa mita B'Tseleem tekee ja noin 30% hyvaksyy tai kannattaa jarjeston toimintaa.

Loppukevennyksena mainittakoon, etta tapaamisessa oli lasna myos yhdysvaltalaisen jarjeston Global Exchangen, Reality tour -kiertueelle osallistuvia henkiloita. Hauskan kuuloinen nimi, tuo todellisuuskierros, mutta siihen en valitettavasti ehdi nyt perehtymaan.

Kuvia matkan varrelta

Oinen Jerusalem, oikeassa laidassa nakyy muuri valonheittimineen...

Pellot turvattuna aidan takana...

Katutaidetta Ramallahista

Vartiotorni Qualqiliassa

Checkpoint Qalqiliassa, joka on kokonaisuudessaan muurin saartama

Aika korkea...

Taalta meille huudeltiin rivouksia kun valokuvailimme muuria

Muurinmurtamista

Katukuvaa Jeninin pakolaisleirista


Katutaidetta Jeninin pakolaisleirista

14 elokuuta 2007

Pyhaa sotaa odotellessa

Ajattelin kirjoittaa seuraavan merkintani pyhasta sodankaynnista, eli Israelin armeijan uudesta paatoksesta hyvaksya myos siirtokuntalaisten haatojen estamisesta tuomittuja fundamentalistiuskovaisia "puolustusvoimiinsa" ja taman maineikkaan koneiston tapa sovittaa yhteen sotilaskoulutus ja satukirjojen lukeminen.

Ennen sita merkintaa tahdon kuitenkin mainostaa saamaani julkisuutta
Tundratabloid nimisessa blogissa jossa paalleni heitetaan lokaa ja tartutaan yksityiskohtiin joita en ole spesifioinut tarpeeksi tarkasti. Laura kirjoittanee enemman Tundratabloidista.

12 elokuuta 2007

Lapimata paikka

Tama Israel tuntuu todella lapimadalta paikalta jossa turvallisuusargumentteihin vedoten voi tehda mita vaan. Laura kertoikin jo eilisesta kohtaamisesta sotilaan kanssa. Tanaan matkaseuruuemmepiti pienentya kahdella, mutta eipa vaan ei. Usean turvatarkastuksen jalkeen kaksi toveria otettiin viela yhteen tarkastukseen jossa kaytiin lapi valokuvia. Ilmeisesti kuvat Lansirannalta eivat mielyttaneet viranomaisia ja he paattivat myohastyttaa toverimme lennoltaan. Silkkaa vittuilua!

KGS-nimimerkin takaa kirjoittava heppu on kokenut tarpeelliseksi kirjoittaa sionisti-propagandaa blogini kommenttiraitaan. Vastaan lyhyesti. Henkilo kirjoittaaniin pitkallisesti ja on niin eri linjoilla minun kanssa seka vaarassa, etten koe hedelmalliseksi kayda pitkaa keskustelua tassa. Minulla on parempaakin tekemista.Myoskaan eri maiden 'pahuuden' vertailu on taysin typeraa eika liity mitenkaan siihen miten Israel riistaa ihmisia Palestiinalaisalueilla ja muualla.

Mutta niin, KGS:n mielesta Israelin arabi-kansalaisilla on taydet kansalaisoikeudet, mika ei pida paikkaansa. Esimerkiksi Jerusalemissa valtaosalla on Jerusalemin henkilokortti joka ei takaa samoja oikeuksia esimerkiksi liikkumisen suhteen kuin Israelin passi. Myoskin esimerkiksi Palestiinan-kansanpuolueen toimisto Jerusalemissa suljettiin ennen vaaleja viime vuonna ja sen jasenet otettiin kiinni vuorokaudeksi. En usko, etta kukaan kuvittelee, etta nain voisi kayda Israelilaiselle puolueelle maan miehittamassa paakaupungissa.

Se, etta kaytan apartheid-sanaa kuvaillessani Israelin toimia on hyvin tietoista ja mielestani perusteltua. Tapasin myos viime viikolla Etela-Afrikkalaisia eraalla nuortenleirilla, jossa he olivat vetamassa tyopajaa omasta vastarintakokemuksistaan 80-luvulla. Kansainvalisen rikostuomioistuimen ICC:n peruskirjankin mukaan sanaa voidaan pitaa perusteltuna. Arvostettu Foreign Policy in Focus kirjoittaa nain:

"In 2002, the definition of apartheid was expanded by Article 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court. The "crime of apartheid" was listed as one of several "crimes against humanity," and was defined as including inhumane acts such as torture, imprisonment, or persecution of an identifiable group on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, or other grounds, "committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime."

Se, etta Israelinarabit eivat kay armeijaa, uskonnon sisaltyminen hallintoon ja lukuisat Israelin armeijan tekemat ihmisoikeusloukkaukset tayttavat siis hyvinkin Apartheidin maaritelmat.

Tarkastuspisteet Lansirannalla taas eivat luonnollisesti ole perusteltuja terrorismintorjunnan nimissa, ihan jo siksi, etta aseellinen taistelu miehittajaa vastaan on perusoikeus eika terrorismia. Poliittisia vankeja loytyy aseistakieltaytyjien joukosta jo Israelin sisaltakin ja Palestiinalaisten keskuudesta siis runsaasti. Tarkempia lukuja tasta saan enemman kun tapaan Israelilaisia ihmisoikeusaktivisteja ja oikeudenkayntitarkkailijoita ensi viikolla. Kommenttiraidan osio pyhasta sodasta taas on asia josta Laura jo kirjoitti kattavasti. Tama talta eraa, ja ensi kerralla taas omia kokemuksia eika vastailua ylipitkiin kommentteihin.

07 elokuuta 2007

Ramallahissa

Takaisin Ramallahissa rankan kolmepaivaisen jalkeen. Raporttia ja kuvia paremmalla ajalla.

04 elokuuta 2007

Jeniniin

Tanaan matkaamme Jeninin pakolaisleirille, mutta sita ennen lisaa kommentteja eilisesta.
Kiertelimme paivalla Nablusin vanhassa kaupungissa ja vierailimme perheiden luona joiden lapsi on Israelissa vankilassa. Vierailukaytannot ovat alyttomia, vankeja kidutetaan ja olosuhteet ovat kaikin puolin kurjat. Huomattavaa maaraa vangeista ei ole tuomittu mistaan, josta myos antaa osviittaa, etta Israel armahtaa heita aina kun tarvitsee "hyvantahton osoitusta". Tiedot eivat varmasti yllata ketaan, mutta tarinat saavat aika lailla uusia elementteja kun niita kuulee perheenjasenilta eika lue jostain raportista.
Samaa voisin sanoa myohaisillan kavelyretkesta kukkulanlaidalle Sawatan kylaan. Aluetta ymparoi Israelin sotilastie, ja oppaamme joka on ISM-konkari kertoi oliivisadon poimimisen mahdottomuudesta IDF:n (eli siis Israelin armeijan) piirityksen takia. Alue on miehitetty vesivarojen takia jota laheinen siirtokunta "tarvitsee". Tarinoita sokeuttamisista vankilassa, tuhotuista kodeista ja lasten tuomitsemista elinkautisiin vankestuomioihin taydensi osuvasti laakson toisella puolella ammutut IDF:n jokaoiset valoraketit ja pitkat rynnakkokivaarisarjat. Absurdin olon keskella ajatus karkautui vaistamatta eilisen merkintani teemoihin. Lienee itsestaanselvaa, etta kaikki vakivalta johtaa juurensa miehityksesta ja, etta kansainvalinen asenne Israeliin tulisi olla sama kuin Etela-Afrikan taannoista apartheidhallintoa kohtaan.

03 elokuuta 2007

Kuvia matkalta, osa 2, Nablus

Muisti patkii, suurinpiirtein: Kun aseet vaimenevat seuraa surun yo.

Elavien ja kuolleiden talot tuhotaan...
IDF:n tuhoaman talon tarkastelua

Samalla tappoivat ohimennen yhden 8-henkisen perheen

Kuvia matkalta, osa 1

Ammu ensin, kysy sitten; IDF:n tyonayte, Nablus

Marttyyrigrafiikkaa, Nablus

Apartheidmuuri, Kalandian tarkastuspiste

Apartheidmuuri, Kalandian tarkastuspiste

Politiikkaa Palestiinassa

Kuten Laura kirjoitti vietamme nyt toista paivaa Lansirannalla talla hetkella Nablusissa. Olemme toistaiseksi tavannut Palestiinan kansanpuolueen jasenia, joista yksi oli myos PLO:n hallituksen jasen seka Vasemmistonuorten kumppanuusjarjeston YDA:n jasenia.

Tarkein asia joka on noussut esiin keskusteluissamme on yksimielisyys siita, etta politiikan eri suuntaukset Palestiinassa ovat hyvin toissijaisia asioita miehityksen aiheuttamiin ongelmiin nahden. Nablus joka tunnetaan myos "koyhyyden paakaupunkina" on yksi eniten miehityksesta, tarkistuspisteista ja Israelin armeijan yollisista operaatioista karsinyt kaupunki. Takalaiset kansanpuolueen edustajat kuten myos heidan eilen tapaamamme kolleegat Ramallahissa ovat kaikki nostaneet esiin vasemmiston vaihtoehtona nykytilanteeseen jossa Fatah ja Hamas kayvat kahinaa keskenaan. Demari-Fatahia ei siis pideta vasemmistolaisena vaihtoehtona ja pienpuolueet jotka ovat hyvin sirpaloituneita nakevat voimiensa yhdistamisen tulevana vaihtoehtona valtaa pitaville. Myos vaalitavan muuttaminen enemmistovaaleista vaalitapaan joka mahdollistaisi todellisen monipuoluejarjestelman myos parlamentissa on tarkea uudistus jota pienpuolueet ajavat.

Keskusteluissamme on selkeasi noussut esiin myos tarkeys kunnioittaa sopimuksia ja itsemaaraamisoikeutta. Hyvin eri linjoilla Hamasin kanssa olevat toverimme ovat nostaneet esiin Hamasin eristamisen suurena ongelmana joka ei johda muuhun kuin "kahden palestiinalaisvaltion ratkaisuun" (Lansiranta ja Gaza). Samalla kuin Hamas-johtoinen hallitus kaadettiin, myos PLO:n ja Israelin kaymat neuvottelut kahden valtion mallista kariutuivat. Hamasia sen kummemmin puolustamatta, he olivat todenneet, ettei heita hairitse PLO:n kaymat neuvottelut, niihin vain ei osallistuta. Ex-paaministeri Haniyeh oli myos epasuorasti tunnustanut Israelin toteamalla, etta he kunnioittavat palestiinalaishallinnon allekirjoittamia kansainvalisia sopimuksia. En tietenkaan vaita, etta Hamas valttamatta olisi aktiivisesti ajanut rauhaa mikali heidan hallitusvastuunsa oli jatkunut, mutta ainakin silloin neuvottelut olivat mahdollisia ja sisainen jako ei ollut yhta jyrkka kuin nyt.

Loppuun kommentti vakivallasta. Nahdessani muurin, checkpointit ja kuunnellessani ihmisten tarinoita miehityksen aiheuttamasta karsimyksesta on mielestani turhaa jeesustella gandhilaisuudella tms. Israelin valtio kay sotaa palestiinalaisalueilla. Esim. Nablusissa IDF:n joukot tunkeutuvat oisin kaupunkiin (noin klo 22 - 09) ja viimeksi eilen yksi henkilo tapettiin taalla. Satunnaiset kiinniotot ovat yleisia ja ihmisten mielivaltainen vangitseminen niinikaan. On sangen ymmarrettavaa, etta ihmiset haluavat vastustaa tata myos asein. Se miten aseellinen vastarinta johtaa tilanteen parantumiseen on eri asia, mutta sallittujen vastarinnan muotojen maarittely kotinojatuolista ei mielestani tunnu muulta kuin tekopyhalta. Kaytannon tasolla militantin vastarinnan kannatus nakyy katukuvassa esimerkiksi marttyyrijulisteiden, joissa nuoret miehet poseeraavat rynnakkokivaareineen, muodossa. Naita julisteita nakyy myos maallisten toimijoiden toimitiloissa, joten islamismista kaiken selittajana on myos taysin turha puhua. Niin kauan kun vastarintaa saa kannatusta, oli sen muoto mika tahansa, sita tulee ilmenemaan. Pysyvan ratkaisun luomiseksi Israelin olisi siis lopetettava miehitys, vapaudenkaipuuta kun ei voi tukahduttaa muureilla tai armeijoilla.

02 elokuuta 2007

Toinen pyhan maan paiva

Toinen paiva pyhassa maassa. Jannaa. Pitkan kosher-brunssin jalkeen menimme Jerusalemin historianmuseoon josta oli nakymat koko kaupungin ylle. Mainiota!!! Tana yona toverimme saapuvat tanne, ja aamulla matkaammekin jo miehitetyn alueen puolelle.

Museon lisaksi talta paivalta jai mieleen Ita-Jerusalem jossa kavimme illallisella. Kaupunginosasta/itsehallinnollisen alueen tulevasta itsenaisesta paakaupungista jai lahinna mieleen loistava ruoka, leppoisa ilmapiiri ja se, etta alueeseen on tutustuttava tarkemmin.

Huomenna Palestiinaan ja lisamerkintoja kun ehdin.


01 elokuuta 2007

Jerusalemissa

Kuukausien odottelun jalkeen sita ollaankin sitten vihdoin pyhassa maassa. Bloginikin paivittyy yhta pitkan tauon jalkeen. Tarkoituksena on, etta useamminkin...

Saavuimme tanne eilisyona, ja Laura ehtikin jo kirjoitella matkanteostamme. Yovymme vanhan kaupungin kristityssa osassa viitisensataavuotta vanhassa kivimotiskassa, josta on tehty oikein viihtyisa hostelli.

Paiva on suhteellisen runsaasta univelasta huolimatta ollut erittain mielenkiintoinen ja ehdimme seikkailla useassa Jeesuksen viimeisiin hetkiin liittyvassa paikassa ja itkumuurilla. Loistavan falafelin jalkeen jatkoimme vanhasta kaupungista keskustaan illanviettoon.

Hetken aikaa pyorittyamme satuimme mukavalle sisapihalle josta loysimme terassipubin. Istuttuamme tovin 20-vuotias sotaveteraani kutsui meidat poytaamme ja tarinoi persikka- ja banaanitupakkataytteisen vesipiippusavujen ohessa. Pahimmat tiedusteluosastokalatarinat unohtaen paallimmaiseksi mielikuvaksi jai silti: tallaisiako lapsia nama M16-pyssyja kantavat kovikset ovat? Tarkemman kuvan aikaansaamiseksi odotan kuitenkin mielenkiinnolla lisaa kohtaamisia naiden militarisoituneen yhteiskunnan muurahaisisten kanssa. Haluaisin myos tarkempaa tietoa siita minka takia myos siviilit suhteellisen usein kantavat aseita kadulla.

Lahes yhtapaljon odotan kuitenkin seuraavaa herkullista kosher-leivonnaista, turkkilaista kahvia ja falafelannosta.

06 helmikuuta 2007

Irakista

Enpä ole aiemmin kirjoitellut mitään Irakiin liittyvää, mutta nyt tuli sellainen uutinen vastaan joka liittyy lähemmin muihin juttuihin joita seuraan eli pakolaisuus/siirtolaisuus ja Palestiina.

Human Rights Watchin tuoreen raportin mukaan Irakissa asuneet palestiinalaispakolaiset ovat pahassa ristitulessa, koska hallitus pitää heitä terroristeina ja Shiialainen vastarintaliike hyökkäilee heitä vastaan johtuen heidän aiemmin nauttimasta tuesta Baath-puolueen taholta.

Syyria taasen ei ole päästänyt Irakista tulevia palestiinalaisia alueelleen vaikka maa on samaan aikaan tarjonnut turvapaikan noin miljoonalle irakilaiselle.

Tuntuisi oivalta tilanteelta tarjota kiintiöpakolaispaikkoja, mutta ainiin, Irakhan on ensinnäkin turvallinen maa...

86 epäillään rikoksesta

Hesarin mukaan poliisi epäilee 86 henkilöä eriasteisesta rikoksesta. Kerrassaan tehokasta toimintaa, satunnaisotannalla vajaa kaksi kertaa enemmän porukkaa kiinni, tekaistut rikosepäillyt muutamille kymmenille ja poliisi on taas suojellut meitä huligaaneilta. Pitäisi varmaan olla turvallinen olo.

Ainoa kysymys joka minulla herää on tosin se, että miksi poliisin ylimitoitetusta ja kansalaisvapauksia rajoittavasta toiminnasta ole vieläkään saatu mitään tutkimuksia tehtyä. Vai onko niitä odotettu tähän asti, jotta nyt voidaan sanoa: noin monta rikostakin (siis poliisin mukaan), hui, ajatelkaa mitä olisi tapahtunut jos ei olisi toimittu ennaltaehkäisevästi...

Niillähän oli pari hätärakettia ja muutama metalliputkikin, ajatelkaa mikä huima asearsenaali...

Ainiin, kytät tulkaa sakottamaan! Minulla oli hetkellisesti huppu päässä ja huivi kaulassa. Ainakin Hesarin mukaan poliisin epäilys laittomasta naamioitumisestakin on johtanut syyteharkintaan .