28 toukokuuta 2009

Vasemmistonuoret vaatii talonvaltauksen laillistamista ja tuomitsee talon häädön Joensuussa

Poliisi tyhjensi keskiviikkoaamuna 27.5. toistamiseen Uusi kulma -talonvaltauksen ontuvin perusteluin. Valtaajat tekivät 18.5. kuntalaisaloitteen kaupunginhallitukselle, jossa he vaativat kaupungilta tiloja omaehtoiselle toiminnalle. Aloitteen käsittely on vielä kesken.

Vasemmistonuoret vaatii Joensuun tilakeskusta perumaan virka-apupyyntönsä poliisille ja sallimaan Uuden kulman toiminnan. Tukea vaatimukselle löytyy myös Joensuun kaupunginvaltuustosta:

“Kaupungin on heti aloitettava todelliset neuvottelut talon väen kanssa. Kiinteistö on ollut tyhjillään jo aivan liian pitkään”, sanoo kaupunginvaltuutettu Anni Järvinen (vas.).

Osoitteessa Torikatu 10 sijaitsevassa talossa on lyhyessä ajassa järjestetty monenlaista toimintaa lukupiireistä ja tavaranvaihtotorista konsertteihin ja tanssiesityksistä polkupyörien korjauspajoihin.

”On pöyristyttävää, että virkamiehet haluavat puuttua nuorten kansalaistoimintaan, etenkin kun kiinteistöä tyhjillään pitänyt vuokralainen ei vastusta Väen talon pyörittämistä tiloissa”, toteaa Vasemmistonuorten puheenjohtaja Dan Koivulaakso.

Uusi kulma vallattiin perjantaina 1.5.2009. Kiinteistön omistaa Joensuun kaupunki, ja sosiaali- ja terveyspalvelut on vuokrannut talon varastokäyttöön. Tilakeskus on vaatinut valtaajien poistumista, vuokraaja taas ei. Talo tyhjennettiin ja lukittiin tilakeskuksen pyynnöstä ensimmäistä kertaa 13.5. Valtaajat palasivat taloon jo samana iltana.

”Liikelaitosmalli ei sovi julkisten rakennusten hallinointiin, sillä kaupungin tilakeskuksen tulisi palvella kaupunkilaisia eikä pyrkiä tuottamaan voittoa tilakeinottelulla”, sanoo Uuden kulman toiminnassa mukana ollut Tuomo Lindholm.

Vasemmistonuoret linjasi liittokokouksessaan 22.-24.5., että talonvaltaus tulee laillistaa koska kiinteistökeinottelu synnyttää kuplia siinä missä muukin keinottelu ja siihen on voitava puuttua. Nykyään talonvaltaajilla on oikeuksia esimerkiksi Hollannissa ja Iso-Britanniassa.

”Tulemme tekemään työtä tavoitteemme eteen niin kaduilla kuin kabineteissa. Joensuun on nyt aika osoittaa arvostavansa kulttuuria myös käytännössä, eikä vain puhetasolla”,
sanoo Koivulaakso.

25 toukokuuta 2009

Vasemmistonuoret: Feminismi on kaikkien etu

Vasemmistonuorten liittokokous haluaa nostaa esiin, että naisten ja miesten kohtaamat sukupuolittuneet ongelmat johtuvat pohjimmiltaan samoista tekijöistä.

Esimerkiksi naisten näkeminen luonnostaan hoivaavina johtaa sekä nuorten naisten syrjintään työmarkkinoilla että miesten huonoon asemaan huoltajuuskiistoissa avioerotilanteessa. Sukupuolten etujen näkeminen toisilleen vastakkaisina on Vasemmistonuorten mielestä tarpeetonta: feminismi hyödyttää kaikkia.

Vasemmistonuoret edellyttää, että sukupuoleen perustuvat stereotyyppiset käsitykset eivät saa rajoittaa kenenkään elämää. Työelämän jakautumista sukupuolen mukaan on pyrittävä purkamaan tukemalla miesten hakeutumista hoiva-aloille – naisten saamiseksi teknisille aloille onkin jo tehty paljon. Erityisen tärkeää olisi, että lapset näkisivät myös miehiä hoiva-ammateissa.

Tasaisempi vastuun jakaminen sekä hoivatyössä että kotona olisi hyväksi niin naisille kuin miehillekin: nykyisin työssäkäyvät pienten lasten äidit ovat tutkimusten mukaan kaikkein uupuneimpia. Suomessa pienten lasten vanhemmat tekevät myös muihin Pohjoismaihin verrattuna pisimpiä työpäiviä. Molemmat vanhemmat kaipaavat aikaa perheelleen enemmän kuin mihin nykyinen työelämä antaa mahdollisuuden.

Vasemmistonuorten liittokokous vaatii, että vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset on jaettava tasan kaikkien työnantajien kesken. Vasemmistonuoret vaatii pienten lasten vanhemmille todellisia mahdollisuuksia lyhennetyn työpäivän tekemiseen ja joustavaa, laadukasta päivähoitoa, johon kaikilla lapsilla on oikeus. Työnantajien on joustettava perheellisten työntekijöiden tarpeiden mukaisesti. Kelan korvaus lyhennettyä työaikaa tekeville vanhemmille on ulotettava kaikenlaisiin työsuhteisiin.

Vasemmistonuoret vaatii, että vanhempainvapaa on pidennettävä 6+6+6-mallin mukaiseksi, jolloin vanhemmat jakaisivat vapaan keskenään. Näillä vaatimuksilla Vasemmistonuoret haluaa edistää todellista feminismiä – tasa-arvoista, sukupuoliin sitoutumatonta mahdollisuutta valita kullekin perheelle sopiva tapa työn ja perhe-elämän yhdistämiseen.

22 toukokuuta 2009

Vasemmistonuoret: Euroopan unionin päästövähennystavoitteet riittämättömiä

YK:n jäsenmaat neuvottelevat joulukuussa Kööpenhaminassa merkittävimmästä ilmastoasiakirjasta sitten Kioton sopimuksen. Euroopan unionilla on neuvotteluissa huomattava rooli. Unioni tuo kokoukseen yhteisen esityksen, mikä tekee jäsenmaiden omien päästövähennystavoitteiden esiin tuomisen mahdottomaksi.

Vasemmistonuorten mielestä EU:n on vaadittava 45 prosentin päästövähennyksiä teollisuusmaissa vuoteen 2020 mennessä ja hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. EU on asettanut kokoukseen osaltaan 20–30 prosentin päästövähennystavoitteet, jotka eivät ilmastotutkijoiden mukaan ole millään tasolla riittäviä.

Ilmastonmuutosta ei torjuta viherkapitalistisilla keinoilla kuten päästökaupalla ja muilla joustomekanismeilla. Ainoa keino ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen ovat sitovat päästövähennystavoitteet. Tämä tarkoittaa muun muassa radikaalia materiaalisesta elintasosta tinkimistä ja uusiutuvien energiamuotojen nopeampaa käyttöönottoa.