22 toukokuuta 2009

Vasemmistonuoret: Euroopan unionin päästövähennystavoitteet riittämättömiä

YK:n jäsenmaat neuvottelevat joulukuussa Kööpenhaminassa merkittävimmästä ilmastoasiakirjasta sitten Kioton sopimuksen. Euroopan unionilla on neuvotteluissa huomattava rooli. Unioni tuo kokoukseen yhteisen esityksen, mikä tekee jäsenmaiden omien päästövähennystavoitteiden esiin tuomisen mahdottomaksi.

Vasemmistonuorten mielestä EU:n on vaadittava 45 prosentin päästövähennyksiä teollisuusmaissa vuoteen 2020 mennessä ja hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. EU on asettanut kokoukseen osaltaan 20–30 prosentin päästövähennystavoitteet, jotka eivät ilmastotutkijoiden mukaan ole millään tasolla riittäviä.

Ilmastonmuutosta ei torjuta viherkapitalistisilla keinoilla kuten päästökaupalla ja muilla joustomekanismeilla. Ainoa keino ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen ovat sitovat päästövähennystavoitteet. Tämä tarkoittaa muun muassa radikaalia materiaalisesta elintasosta tinkimistä ja uusiutuvien energiamuotojen nopeampaa käyttöönottoa.

Ei kommentteja: