08 heinäkuuta 2009

Vasemmistonuoret: Poliisin häiritsevän käytöksen loputtava

Useat kymmenet poliisit ovat heinäkuun alkupäivistä lähtien ahdistelleet romanituristeja heidän etnisen alkuperänsä perusteella niin sanotulla tehokampanjalla Helsingin keskustassa.

Romanituristit ovat EU-kansalaisia. Vasemmistonuoret vaatii rasistisen tehokampanjan välitöntä lopettamista.

Ylikomisario Mika Pöyry vahvisti puhelimitse siirtolaisaktivisti Katja Tuomiselle, että neljän päivän aikana poliisi on ottanut kiinni noin kolmekymmentä henkilöä. Kiinniottojen tavoitteena on kerätä rekisteriä Suomessa turisteina oleskelevista romaneista.

”Pöyry ilmoitti tehokampanjan syyksi poliisin puuttumisen häiritsevään kerjäämiseen. Samaan aikaan hän ei kuitenkaan osannut sanoa, onko yhtäkään romania sakotettu häiritsevän kerjäämisen perusteella”, Katja Tuominen kertoo.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Dan Koivulaakso jätti 8.7. eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun poliisin harjoittamasta etnisestä profiloinnista.

”Jo siksi, että kaikkien potentiaalisten EU-alueelta tulevien turistien kohdalla ei ole käynnissä vastaavaa tehokampanjaa, on ilmeistä, että kyseessä on etninen syrjintä”, Koivulaakso toteaa.

Vuosi sitten vähemmistövaltuutettu tuomitsi poliisin ulkomaalaisratsiat etnisenä profilointina. Euroopan neuvoston rasismin vastaisen komission kannan mukaan etninen profilointi on poliisitoiminnassa kiellettyä.

01 heinäkuuta 2009

Suurin osa islam-kritiikistä virheellistä

Kirjoitus julkaistu Kansan Uutisissa 1.7.2009

Olen innolla seurannut Kansan Uutisissa viime päivinä käytyä keskustelua rasismista. Vihdoinkin asiaa käsitellään laaja-alaisesti. Seuraavaksi pitääkin sitten kehittää vasemmistolainen vaihtoehto ja aloite maahanmuuttopolitiikan saralle. Jatkokeskustelun avaajana kuitenkin pari sanaa kulttuureista ja ”roduista”, joita KU:n verkkokeskusteluissa on sivuttu.

Maahanmuuttokriitikoiden, puoluekantaan katsomatta, ahkerasti viljelemä islam-kritiikki eli niin sanottu kulttuurirasismi palautuu hyvinkin monessa mielessä samaan logiikkaan kuin perinteinen rasismi eli biologinen rasismi, joka perustelee hierarkioita ”roduilla”.

Myös käsite suomalainen kulttuuri, johon ”toisia” aina verrataan, on hyvin veteen piirretty viiva. Suomalaisuuteen kuuluu yhtä lailla vasemmistolaista kuin oikeistolaista kulttuuria (joista moni tunnistaa vain toisen omakseen), kristillistä tai pakanallista perua olevia juttuja, puhumattakaan ruotsalaisten ja venäläisten tai globaalin kapitalismin vaikutuksesta nyky-Suomen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Kansallista yhtenäiskulttuuria ei siis ole olemassa.

Sanotaan nyt vielä suoraan: Suomalaisuus ja suomalainen kulttuuri ovat samalla tavalla kuin kaikki muutkin kansalliset identiteetit ja kulttuurit sosiaalisia konstruktioita, jotka ovat ottaneet vaikutteita kaikesta aiemmasta ”kulttuurista”. Mitään uutta ei voi luoda tyhjästä.

Tästä johtuen, suurin osa islam-kritiikistä on leimaavaa, virheellistä ja ylläpitää ennakkoluuloja ja synnyttää kulttuurirasismia. Tämä kritiikki yksinkertaistaa noin miljardin ihmisjoukon fanaatikkojen tekojen perusteella.

Ongelmallisinta kaikessa äärioikeistopropagandassa, joka islam-kritiikkiä suoltaa, on tietenkin se, että suunnataan energiaa kapitalismikritiikistä ja ihmisten hyvinvoinnin parantamisesta turhanpäiväiseen vastakkainasetteluun, jossa ei kenelläkään – paitsi populistipuolueiden pyrkyreillä – ole mitään voitettavaa. Tästä johtuen vasemmiston ei missään nimessä tule lähteä mukaan maahanmuuttokritiikkikeskusteluun nykymuodossaan. Emmehän me ole pyrkyreitä vaan sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja luokkataisteluun pohjautuva liike.

Vasemmistolainen lähtökohta maahanmuuttokeskusteluun tulisi olla kaikkien oikeus toimeentuloon ja itsemääräämiseen, siis ihmisten oikeuksien kunnioittaminen työelämässä, asumisessa, koulutuksessa ja muissa palveluissa. Eli sama kuin lähtökohta kaikkiin muihinkin keskusteluihin, joita käymme.