19 lokakuuta 2009

Asuntotoiminta syrjäyttää kapitalistit

Lauantain ja sunnuntainvälisenä yönä vietettiin Asunnottomien yötä. Päivän mielenosoitus ja talonvaltaus sekä Hakaniemen torin tapahtumat olivat menestyksekkäitä, tästä on hyvä jatkaa.


Verkkolehti Valtamedia.net raportoi tapahtumista:kuten tekee myös Vallankumouksen hedelmät.

Asuntotoiminta-verkoston
tiedote:
Asuntotoiminta-verkosto järjesti 17.10.2009 osana Asunnottomien yön tapahtumia 300 ihmistä vetäneen mielenosoituksen, joka kulki Hakaniemen torilta Elimäenkadulle. Mielenosoituksen päätyttyä valtaosa mielenosoittajista valtasi talon osoitteessa Elimäenkatu 25 protestina asumisen kalleudelle ja kiinteistökeinottelulle. Lue lisää.
Nuorten Pohjoismaiden neuvostoMatkustan perjantaina Tukholmaan Nuorten Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen. En vielä tiedä mitä odottaa kokoukselta, mutta ainakin tapaan pitkästä aikaa ruotsalaisia tovereita. 


Jotain hilpeää kokouksesta on kuitenkin odotettavissa. PerusS nuoret ja heidän varapuheenjohtajansa Maria Lohela aikoo esittää hyväksyttäväksi päätöslauselmaa, jossa vaaditaan rajojen sulkemista. Paperin parhaita paloja on toteamus, siitä miten alkuperäiskansat ("indigenous population") eivät suostu maksamaan korkeita veroja jos rajat ovat auki. Lol

15 lokakuuta 2009

Lopetetaan asunnottomuus -mielenosoitus


Alla tärkeä mielenosoituskutsu. Täältä nähdään, että yleistä asumistukea myönnettään vuosittain vähemmän kuin mitä omistusasuntojen verovähennyksiä. 


Nykyisellä vuokria ylös hilaavaalla järjestelmällä tuetaan yksityistä asunnonomistamista 640 000 000 €urolla vuodessa. Vuodesta 2003 vuoteen 2007 korkovähennysten suhteellinen osuus kaikesta asumisen tukemisesta nousi 25 prosentista 35 prosenttiin. Asumista tuetaan yhteensä noin 2 000 000 000 eurolla vuodessa.
Tule mukaan mielenosoitukseen korkeita vuokria vastaan!
asuntotoiminta.blogsome.com

Asuntotoiminta-verkosto järjestää 17.10.2009 osana Asunnottomien yön tapahtumia väkivallattoman mielenosoituksen, joka lähtee Hakaniemen torilta klo 15.00. Mielenosoituksen päätteeksi Asuntotoiminta-verkosto valtaa talon protestina asumisen kalleudelle ja kiinteistökeinottelulle.

Mielenosoitus vaatii, että
  • asumisesta on tehtävä subjektiivinen oikeus. Tämän tulisi tarkoittaa myös oikeutta ottaa haltuun tyhjiä asuntoja ja kiinteistöjä. 
  • vuokrien hintakatot on otettava käyttöön.  
  • julkista rakentamista tulee lisätä niin paljon, että se tyydyttää asumistarvetta. Tämä työllistää samalla monta ihmistä rakennusalalla.13 lokakuuta 2009

Join the Party!

Viime Liberosta tilanpuutteen takia poisjäänyt teksti.

Vasemmistonuoret on viime vuosina saaneet kiitettävästi jalansijaa myös Vasemmistoliiton organisaatiossa. Vaikka olemme itsenäinen nuorisojärjestö teemme silti Vasemmistoliiton nuorisotyötä ja olemme ehdolla puolueen listoilta vaaleissa. Miksi emme siis myös vaikuttaisi puolueen linjanvetoihin ja henkilövalintoihin?

”Liityin puolueeseen eurovaalitappion jälkeen. Kuuluminen radikaalivasemmiston ei paljoa lohduta tilanteessa, jossa vasemmisto on katoamassa puoluekentältä. Nyt on kamppailtava uusien voittojen aikaansaamiseksi yhdessä muun vasemmistoväen kanssa. Uskon meidän onnistuvan siinä”, toteaa mm. prekariaattiliikkeeseen osallistunut Aleksi Lilleberg ESVN:sta.
Vasemmistoliiton Jyväskylän puoluekokouksessa kesällä 2010 käsitellään poliittista tavoiteohjelmaa seuraavalle puoluekokouskaudelle. Puoluekokous päättää myös mm. puheenjohtajiston, hallituksen ja valtuuston kokoonpanon.

"Meidän on rakennettava vastarintaa porvareille niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Esimerkiksi Turussa suljetaan päiväkoteja, opettajia lomautetaan, leipäjonot ovat maan pisimpiä ja etuuskäsittelyssä on laittoman pitkät jonot. Yhteiskuntamme tarvitsee vahvan, voimakkaan vasemmistopuolueen vaihtoehdoksi. Tuo puolue on Vasemmistoliitto. Nyt on aika liittyä mukaan vasemmistorintamaan ja muodostaa vaihtoehto 2011 eduskuntavaaleihin. Yhdessä meissä on voimaa!", sanoo puoluehallituksen jäsen Mirka Muukkonen.


Kaikkien jotka haluavat asettua ehdolle kokousedustajiksi tulee olla liittynyt puolueeseen ja maksanut jäsenmaksunsa 31.12.2009 mennessä. Puoluekokousedustajien valinta tapahtuu piirijärjestöissä. Vain osallistumalla voit vaikuttaa.

12 lokakuuta 2009

Osuuskuntaolutta?


Viime viikolla kantautui uutinen Lapin Kullan muuttumisesta Etelän mullaksi, eli Tornion panimotehtaan muutosta Lahteen. Muuton ja panimon noin 100 työntekijän irtisanomisen on tarkoitus tapahtua noin vuoden päästä.

Lapin tunturipurojen raikkaus tuntuu noin äkkiseltään valheelliselta mainonnalta, mikäli sitä aiotaan jatkaa myös tehtaan muutettua Lahteen. Sunnuntaina Torniossa pidetyn tehtaan työntekijöiden joukkokokouksen aikana kuultiinkin mielenkiintoinen idea. Tornion kaupunginvaltuutettu Jan-Mikael Hakomäki (vas), kehotti taisteluun brändistä, jopa oikeusteitse. Kun tuotanto vastarinnasta huolimatta todennäköisesti siirretään, brändin jääminen työntekijöiden, tehtaan ja Lapin käyttöön tarjoaisi tulevaisuudessa ehkä mahdollisuuksia tuotannon jatkamiseksi itsenäisesti.


Oikeusprosessi
pitkittäisi taistelua, toisi julkisuutta ja voisi vaikuttaa Heinekenin ja Hartwallin (, joka Lapin Kultaa tuottaa) pörssikursseihin. Joukkokokouksessa painotettiin, että Lapin Kulta kuuluu Lappiin ja Tornioon, eikä mihinkään muualle. Tuekseen tällainen kampanja tarvitsee tietenkin myös vahvan kuluttajakampanjan boikotoimaan Heinekenia ja sen omistamaa Hartwallia.

Kamppailulla voisi olla myös laajempi eurooppalainen ulottuvuus. Heineken uhkaa nimittäin sulkea paikallisia panimoita myös Tsekissä. Toivottavasti näemme tulevaisuudessa osuuskuntamuotoisen panimon, joka jatkaa oluen tuotantoa paikallisesti huolimatta Heinekenin kapitalistisuvun haltuunottopyrkimyksistä.

Vastarinnan mahdollisuuksia pohditaan myös Strategian tehdas -blogissa, jossa kuluttajaliikkeen mahdollisuudet sidotaan brändiin, osaamiseen ja alkuperään. Myös Facebookissa Lapin Kullan siirtopäätös on nostanut vihaa. Muutamassa päivässä yli 10 000 ihmistä on liittynyt ryhmiin, jotka vastustavat Hartwallin päätöstä ja kehottavat kapinaan.

07 lokakuuta 2009

SAK 2025 - Liike muutoksessa, muutos liikkeessä?

Osallistuin tänään SAK:n tulevaisuushankkeen mainioon SAK ja prekariaatti seminaariin, jonka ohjelma löytyy täältä. Prekariaatin määrittelyä ei seminaarissa tarkasteltu erityisemmin vaan se korvattiin suurimmassa osassa puheenvuoroja prekaari työ -käsitteellä, jolla viitataan epävarmoihin työolosuhteisiin ja toimeentuloon.

Jatkuvien tehtaiden sulkemisen jälkeen tilanteessa, jossa vuodessa alkaa noin 800 000 työttömyysjaksoa ja, jossa vuonna 2008 alkaneista työsuhteista reilusti yli puolet olivat muuta kuin vakituisia kokopäiväisiä työsuhteita (Tilastokeskus) vaikuttaisi siltä, että voimme todeta työelämän muuttuneen ja olevan nykyään merkittävän epävarmaa. Toteamuksen jälkeen voimme katsoa eteenpäin ja miettiä miten työläisten kannattaisi järjestäytyä 2000-luvulla ja miten palautamme ammattiyhdistysliikkeen yhteiskunnalliseksi muutosvoimaksi yhdessä uusien yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa.

Alla joitain kommentteja päivän varrelta

Suomen suurimman ammattiliiton JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori totesi, että soviteltun päivärahan jatkokehittäminen ja työvoimaa nöyryyttävän toimeentulotuen siirtämisen kunnilta KELAlle olisivat merkittäviä parannuksia nykytilanteeseen. Ja esitti huolen siitä, että perustulolla olisi palkkoja polkeva vaikutus.

Paskaduunista barrikadille kirjan yksi kirjoittajista Jukka Peltokoski kaipaili työn ja pääoman välisen ristiriidan palauttamista keskusteluun samalla kun toivotti lukuisia keskusteluissa ilmenneitä uudisesityksiä tervetulleiksi perustulosuuntaisiksi uudistuksiksi. Peltokoski myös muistutti siitä, että perustulomalleja voidaan luoda niin oikeistolaisista kuin vasemmistolaisista näkökulmista.

Allekirjoittanutta ilahdutti, että Peltokoski nosti esiin Vasemmistonuorten ilmianna pomosi -kampanjan esimerkkinä uudesta työläistutkimuksesta ja yhteiskunnallisten kamppailujen käymisestä verkkomaailmassa.

Anu Suoranta puhui käsitteestä "sopimaton työ", johon hän sisällytti itsensä työllistävät henkilöt (self employed) ja heidän haastavan työmarkkinaasemansa yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastonsa. Suoranta ehdotti esimerkiksi "hintapörssin" perustamista, jossa työläiset voisivat vertailla palkkoja keskenään ja siten tiedostaa oman hintansa paremmin. Muita avauksia olivat mm. ansioturvan työssäoloehdon tuntuvan laskemisen nykyisestä 8 kuukaudesta esim. aluksi neljään kuukauteen. Suoranta myös muistutti, että kaikkein prekaareimmat alat ovat naisvaltaisia kuten esim. kaupan ala ja, että "jokainen määräaikaisuus päättyy työttömyyteen, eikä siellä ole tv-kameroita paikalla kuten tehdasten sulkemisen yhteydessä."

05 lokakuuta 2009

IPCC korvaa Marxin

Aamulehti haastatteli mua Vasemmistonuorten tulevasta Köpiksen reissusta. Juttu löytyy täältä.

Kommenttipalstalla mahtava letkautus komentotaloudesta ja siitä, miten IPCC on korvannut Marxin vasemmistolaisessa ajattelussa. Hymyilyttää.

02 lokakuuta 2009

Vasemmistonuoret: Uusi ulkomaalaislaki ajaisi turvapaikanhakijat harmaan talouden piiriin

http://www.adressit.com/harmaatalous

Esitys ulkomaalaislain muuttamiseksi (SM048:00/2009) rajoittaisi turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta, tekisi Suomesta harmaan talouden vyöhykkeen ja loisi maahan paperittomien siirtolaisten työmarkkinat eurooppalaiseen malliin. Lakiesitys tulee eduskunnan käsittelyyn marras-joulukuussa 2009.

Vasemmistonuorten mielestä ihmisten oikeutta työn kautta saatavaan toimeentuloon ei tule rajoittaa entisestään, sillä se tulee kalliiksi yksilölle ja yhteiskunnalle.

”On pöyristyttävää, että lailla rajoitetaan ihmisten oikeuksia rakentaa parempaa elämää itselleen ja perheilleen, sekä heidän kotoutumistaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa”, hämmästelee Vasemmistonuorten puheenjohtaja Dan Koivulaakso.

“Hallitus rikkoo omaa hallitusohjelmaansa, jonka oli tarkoitus helpottaa ulkomaalaisten työntekoa.”

Lakiesityksen mukaan työnteko-oikeus olisi vain ulkomaalaisella, jonka henkilöllisyys on selvitetty, tai jonka henkilöllisyyttä ei ole kyetty selvittämään hänestä riippumattomasta syystä. Valtaosalla eli yli 80 prosentilla turvapaikanhakijoista ei ole esittää henkilö- tai matkustusasiakirjaa hakiessaan kansainvälistä suojelua. Lakiesitys sisältää myös perheenyhdistämisehtojen kiristämistä ja lääketieteellisiä iänmäärityskokeita.

Turvapaikanhakijoiden työntekokäytäntöä on pidetty tarkoituksenmukaisena, koska se ehkäisee laitonta työntekoa, vähentää turvapaikanhakijoista syntyviä kuluja ja vaikuttaa positiivisesti turvapaikanhakijoiden kotoutumiseen.

”Toteutuessaan lakiesitys rajoittaa turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia siedettävään elämään ja ohjaa heitä käytännössä harmaan talouden piiriin. Tämä on estettävä ja lakiesitys on kaadettava”, sanoo Koivulaakso.

Vasemmistonuoret haastaa kaikki ihmisoikeus-, maahanmuuttaja- ja ammattijärjestöt sekä puolueet ja puolueiden nuorisojärjestöt mukaan vastustamaan järjetöntä ulkomaalaislakiesitystä.

Järjestö kerää kansalaisadressia työntekoa käsittelevän lakikohdan poistamiseksi laista. Adressiin toivotaan myös järjestöjen allekirjoituksia. Vetoomuksen voi allekirjoittaa osoitteessa: http://www.adressit.com/harmaatalous

Matti Vanhanen, vanhentunut tapaus

Kolumni Kansan Uutisissa 2.10.

Politiikan uskottavuuskriisistä ja vaalirahakriisistä on haastavaa kirjoittaa, sillä julkisuuteen tulee päivittäin uusia paljastuksia siitä miten eliittiä on ostettu. Aihe on kuitenkin niin tärkeä, että vaihtoehtojakaan ei ole. Ensimmäistä lausetta kirjoittaessani kohu sai taas uuden käänteen kun YLE raportoi, että Nuorisosäätiölle projektia tehnyt rakennusfirma on rahoittanut pääministerin talohanketta. Katkaiseeko viimeistään tämä kamelinselän?

Törmäsin viime viikolla seuraavaan Suomen kuvalehden 20.5.2008 julkaisemaan tekstiin: ”Vaalirahoitusskandaali ravistelee jo poliittisen järjestelmän uskottavuutta. Pääministeri Matti Vanhanen myönsi eduskunnassa, että tilanne on kriisiytymässä.” Vanhanen on siis jo yli vuoden ajan kokenut, että hänellä on uskottavuusongelma.

Samaa meille kertoi myös valtiovarainministeri Katainen, joka Huomenta Suomessa 24.9. valehteli Novalta saadusta rahasta ja samaan syssyyn totesi: ”Luottamus poliittisen järjestelmän uskottavuuteen on varmasti monen silmissä horjunut. Toisaalta meillä on tutkimuksia, joiden mukaan luottamus ei ole horjunut, koska se ei ole ollut alunperinkään kovin korkealla.”

Suomea johtaa siis kaksi miestä, jotka päivästä toiseen puhuvat muunneltua totuutta, eli suomeksi valehtelevat, tai sitten vaan unohtelevat asioita. Samaan aikaan he vakuuttavat hallituksen toimintakykyä, vaikka tiedostavat, ettei kansa luota heihin. Toisaalta tämä ei yllätä, valtaapitävä eliitti on harvemmin kiinnostunut muusta kuin omasta tai viiteryhmänsä intresseistä. Tätä kutsutaan luokkaedun ajamiseksi. Tämä politiikan perusasia unohtuu valitettavan usein vasemmistolta.

Kokoomus vie Matin säestyksellä ja Keskustan alkiolaissiipi vikisee, kun kansalle valehdellaan. Onneksi ihmiset eivät näytä ostavan tätä lässytystä, sillä useissa sosiaalisen median palveluissa ei viime päivinä olla keskusteltu juuri muusta kuin valehtelevista poliitikoista ja facebookissa kumpuaa jo hallituksen vastaisia mielenosoituksia.

Erityisen mielenkiintoiseksi asetelman tekee tällä kertaa se, että Vanhanen, Katainen & Co. kuvittelivat voivansa valehdella kansan lisäksi myös medialle. Ja tätähän vallan vahtikoira ei suvainnut vaan tarrasi heti kiinni. Väitän siis, että koko vaalirahakriisi ylipäätänsä tuli tietoisuuteemme siksi, että useat lehdistön edustajat aivan oikeutetusti kyllästyivät eliitin jatkuvaan kiemurteluun ja he näyttivät oman roolinsa merkityksen vallan valvontaelimenä. Toivottavasti Vanhasen talonrakennus viimeinkin tuottaa poliittisen ruumiin, sillä tästä kriisistä ei nousta ilman symbolista voittoa vanhasta järjestyksestä ja pysyvää rakenteellista muutosta. Alkusysäykseksi tarvitaan Matin ja Jyrkin eroilmoitukset.

Ennen uusia eduskuntavaaleja on tärkeää, että vaalirahoitusta säätelevää lakia rukataan. Vasemmiston olisikin erovaatimusten lisäksi rummutettava uskottavia aloitteita vaalilaiksi ja puoluerahoituksen uudistamiseksi niin, että ne takaavat laajemman demokratian. Sellainen ei synny pelkästä vaaliuurnalla juoksemisesta. Perustavanlaatuisia seikkoja uuteen vaalilakiin on mm. rahoituksen täydellinen avoimuus jo ennen vaaleja.

Toisaalta koska erilaiset sidonnaisuudet eivät silti vielä selviä kokonaan, olisi parempi kieltää esimerkiksi yli 500€ suora tuki ehdokkaille. Yli tämän summan lahjoittavat tukijat voitaisiin velvoittaa ostamaan ilmoitus, jossa ilmoittavat omalla nimellään ketä tukevat. Näin välttyisimme turhalta rahan kierrättämiseltä ehdokkaan tai tukiyhdistyksen kautta. Kovasti parjatuilla ammattiliitoillakaan tuskin olisi mitään sitä vastaan, että kertoisivat ketkä ehdokkaat heidän mielestään ovat työväen asialla.

Ehdokkaiden omille ilmoituksille, aivan kuten edellä mainituille sponsorimainoksille tarvitaan joka tapauksessa kattosumma, ettei nykyinen rikkaiden vaalimainoskilpavarustelu pääse jatkumaan. Kaikki tämä taas on tarpeen vain, mikäli emme kiellä vaalimainontaa mediassa kokonaan.

Vaalirahoituksen lisäksi olisi syytä palauttaa asiasisältö politiikkaan. Parhaiten tämä onnistuisi siirtymällä listavaaleihin. Silloin yksittäiset ehdokkaat eivät edes tarvitsisi niin valtavia summia ja puolueen ohjelma nousisi taas keskiöön.

Nopea nettihaku paljastaa, ettei edellisen tunnin aikana ole tapahtunut mitään uutta ja mullistavaa. Tätä lukiessanne on kuitenkin varmasti niin tapahtunut, eli muistakaa elää ajan hermolla. Tällä hetkellä se tarkoittanee uuden vaalilain vaatimista ja joukkojen mobilisoimista kapinaan – verkossa ja kaduilla!